Quyết định giao dịch dài hạn

Tìm kiếm một cách để tăng lợi nhuận và rủi ro thấp? Danh mục đầu tư là dành cho bạn, đó là một đề xuất được chuẩn bị sẵn về những gì cần mua. Giờ đây, bạn không phải chọn nhạc cụ, chúng tôi đã tạo ra nó thay bạn.

portfolio

Danh mục đầu tư thận trọng

arrow
portfolio

Danh mục đầu tư đầu cơ

arrow

Cả hai danh mục đầu tư đều được chuẩn bị bởi các nhà phân tích chuyên nghiệp

Làm thế nào để nhận được một danh mục đầu tư?
Bước một
Log in Client Area and quỹ tài khoản có $ 100 trở lên
Bước hai
Gửi email đến [email protected] với số tài khoản được tài trợ của bạn và cụm từ “Tôi muốn nhận danh mục đầu tư”
Bước thứ ba
Trong thư trả lời, bạn sẽ nhận được một danh mục đầu tư

Đầu tư cho tương lai của bạn với FreshForex!